Blogاسکنر های لیزری سه بعدی

23

آگوست 2015

اسکنر های لیزری سه بعدی

اسکنر های لیزری سه بعدی   سالهاست که از حضور تکنولوژی اسکنر های سه بعدی لیزری در کشور می گذرد ولی متاسفانه به دلیل عدم اگاهی جامعه فنی و مهندسی از قابلیت ها و امکاناتی که این دسته از ابزار ها می توانند در اختیار کارشناسان فنی بخش های مختلف طراحی و مطالعاتی قرار دهند ،هنوز این ابزار ها جایگاه شایسته خود را پیدا نکردند…

Readm More