Slide background
+

مهندسین مشاور نقشه برداری رصد ایران

Slide background
+
با بیش از نیم قرن افتحار خدمت رسانی به جامعه فنی و مهندسی کشور
Slide background
فتوگرامتری
نقشه برداری
هیدروگرافی
سیستم های اطلاعات جغرافیایی
Slide background

تعهد حرفه ای 

مشاوره دقیق و تعهد به برآورده شدن نیاز کارفرما از الزامات یک ارائه خدمت صادقانه است.

تضمین کیفیت

کنترل کیفیت خروجی های ارائه شده توسط مشاور به منظور تضمین صحت و کفایت اطلاعات شرط اولیه ماست.

هم گام با نیاز روز

استفاده از روش های جدید ، ارائه خروجی های متناسب با نیاز کارفرما و ترویج و توسعه  روش های جدید از اهداف ماست.

شعار ما

ارائه خدمات و مشاوره دقیق از وظایف ماست.

در هر زمینه که فکر می کنید ما به عنوان دوست یا مشاور شما کمکی از دستمان برمیآید بدون هیچ محدودیتی با ما تماس بگیرید - رصدایران